دانلود فایل


پروژه سيستم عامل های بلادرنگ. doc - دانلود فایلدانلود فایل در این پروژه سیستم عامل های بلادرنگ. doc پرداخته شده است

دانلود فایل پروژه سيستم عامل های بلادرنگ. doc

نوع فایل: word
قابل ویرایش 83 صفحه

مقدمه:
مهمترين کاربرد سيستمهای بلادرنگ در رابطه با عمليات کنترل پردازش است. خاصيت مهم سيستم عاملهای بلادرنگ اين است که هر فعل و انفعال با کامپيوتر بايستی يک پاسخ در مدت زمانی که از قبل تعيين شده است دريافت دارد. سيستم بايستی بتواند اين زمان پاسخ را گارانتی بکند (عواقب زمان پاسخ بد در رابطه با سيستمی که يک هواپيما و يا يک کارخانه شيميايی را کنترل ميکند را ميتوان براحتی تصور کرد ). مسئله زمان پاسخ در عمل به اين معناست که معمولاً نرم افزار بصورت خاص-منظور است و به کاربرد بخصوصی اختصاص يافته است. دستگاههای جنبی چنين سيستمهايی نيز به احتمال قوی دستگاههای بخصوصی هستند. مثلاً ممکن است که از وسايل حس کننده که با سيگنالهای آنالوگ عمل می کنند به جای ترمينالهای عادی استفاده شوند

فهرست مطالب:
فصل اول: زمانبندی بلادرنگ
مقدمه
مشخصات سيستم های بلادرنگ
زمانبندی بلادرنگ
رويکردهای ايستای مبتنی بر جدول
رويکردهای ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن
رويکردهای پويا بر اساس برنامه ريزی
رويکردهای پويا با بهترين کوشش
زمانبندی ايستا مبتنی بر جدول
زمانبندی ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن
زمانبند مهلت زمانی
زمانبندی Linux
زمانبندی Unix SVR4
فصل دوم: الگوريتم های برنامه ريزی و حمايت سيستم های اجرايي برای سيستم های بلادرنگ
خلاصه
برنامه ريزی بلادرنگ
متريک های اجرا در سيستم های بلادرنگ
الگوهای برنامه ريزی
الگوريتمهای برنامه ريزی برای اين الگوها
برنامه ريزی ثابت Table –Driven
برنامه ريزی priority driven preemptive
برنامه ريزی ديناميک
برنامه ريزی Best –Effort ديناميک
موضوعات برنامه ريزی مهم
برنامه ريزی با محدوديتهای توان خطا
برنامه ريزی با احيای منابع
سيستم اجرايي بلادرنگ
هسته های کوچک ، سريع و اختصاصی
توسعه های زمان واقعی برای سيستم های اجرای بازرگانی
سيستم های اجرای تحقيق
هسته MARS
هسته SPRING
هستهMARUTI
هسته ARTS
فصل سوم: بررسی ارتباط ميان اجزای يک سيستم جامع بلادرنگ
خلاصه
شرح عملگرهای بهبوديافته
تشريح مطالعات تجربی
فصل چهارم: منابع

فهرست جدول ها و شکلها:
شکل 1 – 1: زمانبندی يک فرايند بلادرنگ
شکل 1 – 2: زمانبندی وظيفه های بلادرنگ متناوب با مهلتهای زمانی کامل شدن
شکل 1 – 3: زمانبندی وظيفه های بلادرنگ نامتناوب با مهلتهای زمانی در شروع
شکل 1 – 4: مثالی از زمانبندی Linux
شکل 1 – 5: طبقه های اولويت در SVR4
جدول 1 -1: اطلاعات اجرای دو وظيفه متناوب
جدول1 – 2: اطلاعات اجرای پنج وظيفه نامتناوب
شکل 3– 1: معماری سيستم جامع
شکل 3 – 2: پروتکل ارتباط RS- 232C
شکل 3 – 3: خطای checksum
شکل 3 – 4: زمان تزريق خطا
شکل 3 – 5: عملگرهای جهش يافته
شکل 3 – 6: مثالی از CRM
شکل 3 – 7: مثالی از CRH
جدول 3 – 1: رابط ميان RTOS و برنامه
جدول 3 – 2: محل تزريق خطا
جدول 3 – 3: RTOS و برنامه های کاربردی
جدول 3 – 4: تعداد رابطهای بين RTOS و برنامه

منابع و مأخذ:
[1]L.Alger and J.Lala. Real-Time Operating System For A Nuclear Power Plant Computer. Proc. Real-Time Systems Symposium, December 1986.
[2]T. Baker. Stack-Based Scheduling of Real-Time Processes. Real-Time Systems 3(1):67-100, March 1991.


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


داک


کلاسی


ارائه


پروژه


سیستم


عاملهای


بلادرنگdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 54 سوالی

پاورپوینت درباره ویروس آنفولانزا

تحقیق 13آبان، روز مبارزه با استكبار جهاني

تاریخ هنر چین 21 ص

دانلود پاورپوینت بسیار ارزشمند کشاورزی شهری

سیستم حقوق و دستمزد

اموزش فلوینت-قسمت سوم -شبیه سازی جریان اطراف استوانه

سیستم حقوق و دستمزد

تحقیق بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي 1

تحقیق در مورد شهادت اصحاب امام علیه السلام