دانلود فایل


بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل - دانلود فایلدانلود فایل دانلود تحقیق دانشجویی

دانلود فایل بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل فرمت : WORD تعداد صفحه :31

فهرست
عنوان صفحه
زمينه پژوهش............................. 3-1
مروري بر مطالعات........................ 4-3
چارچوب پنداشتي.......................... 7-4
اهداف پژوهش............................. 7
فرضيه هاي پژوهش......................... 8-7
تعريف واژه ها .......................... 9-8
پيش فرضهاي پژوهش........................ 9
روش پژوهش .............................. 9
محيط پژوهش.............................. 10
جامعه پژوهش............................. 10
نمونة پژوهش............................. 10
مشخصات واحدهاي مورد پژوهش............... 10
ابزارگردآوري داده ها ................... 10
اعتبار علمي ابزار....................... 10
اعتماد علمي ابزار....................... 11
تجزيه و تحليل داده ها .................. 11
محدوديتهاي پژوهش........................ 12-11
اهميت پژوهش ............................ 12
ملاحظات اخلاقي............................ 13
منابع فارسي............................. 15-14
منابع خارجي............................. 16

زمينه پژوهش:
معمول ترين اختلالات انعقادي [1] ، هموفيلي [2] A و B مي باشد. هموفيلي A يك اختلال انعقادي وابسته به كروموزوم X مي باشد كه در آن سطح خوني فاكتور VIII انعقادي (AHF)[3] كاهش مي يابد. هموفيلي B نيز يك اختلال وابسته به جنس مي باشد كه در آن سطح خوني فاكتور IX انعقادي (فاكتور كريسمس ) [4] كاهش مي يابد. علايم باليني در هر دو نوع هموفيلي يكسان مي باشد . شيوع [5] هموفيلي احتمالاً 20 در 000/100 مرد مي باشد كه در 80-85 درصد موارد مربوط به هموفيلي A مي باشد. هر دونوع هموفيلي در بين تمام نژادها و در تمام قسمت هاي دنيا شيوع يكساني دارد (لانزكوسكي [6] ، 2000 ، ص 302) . تقريباً تمام افراد گرفتار مردمي باشند. مادران و بعضي از خواهران آنها حامل هستند ولي داراي علايم نيستند. بيماري معمولا در اوايل كودكي و در دوران تازه به راه افتادن كودك شناخته مي شود (برونر – سودارث ، هندبوك ، 1379 ، ص 399).
از علايم بيماري مي توان به خونريزيهاي مفاصل (همارتروز) [7] ، دستگاه ادراري (هماتوريا) [8] ، دهاني حلقي ، خونريزي دستگاه گوارش [9] و CNS [10] و خونريزي رتروپريتوان [11] اشاره نمود (لانزكوسكي ، 2000 ، ص 307) .
بيماري هموفيلي در طول چند قرن اخير به دليل گرفتاري خانواده سلطنتي انگلستان در اروپا بيماري شناخته شده اي بوده است ملكه ويكتوريا (ملكه انگلستان ) [12] ناقل بيماري هموفيلي بود و پسر او به نام لئوپلد[13] هموفيلي داشت (اسدي ، 1381، ص 27).
انجمن هموفيلي ايران (1377) گزارش مي دهد كه در حال حاضر تعداد 3215 نفر بيمار هموفيل A و تعداد 668 نفر بيمار هموفيل B وجود دارند . رشد هموفيلي و ساير اختلالات انعقادي حدوداً در حد تشخيص يك فرد در يك روز است يعني ساليانه 360 نفر كه رقم قابل توجهي به نظر مي رسد (ص 34).
بر طبق آمارهاي ساليانه فدراسيون جهاني هموفيلي [14] از 83 كشور عضو اين فدراسيون فقط 100 هزار نفر از بيماران با مشكلات انعقادي شناخته شده اند. در حاليكه برطبق محاسبات حداقل 400 هزار نفر از اين بيماريها رنج مي برند (روان بد ، 1381 ، ص 11).
دولت ايران سالانه بالغ بر 20 ميليون دلار فقط براي واردات فراورده هاي خوني مورد نياز بيماران هموفيل هزينه مي كند. يك گرم فاكتور VIII انعقادي در بازارهاي جهاني به قيمتي حدود 2 ميليون دلار فروخته مي شود (چوپان ، 1381 ، ص 7).
علاوه بر گران بودن قيمت فاكتورهاي انعقادي بايد به هزينه هاي مربوط به موارد بستري براي كنترل خونريزي و اعمال جراحي مختلف ، مراقبتهاي دندانپزشكي ، توانبخشي ، مبارزه با عوارض عفوني ناشي از تزريق فراورده هاي خوني ، واكسيناسيون و معضلات اجتماعي اقتصادي ناشي از عوارض بيماري كه بر سيستم بهداشت و درمان كشور تحميل مي شود و بروز مشكلات مالي و عاطفي در خانواده بيماران نيز اشاره نمود.
هدف از درمان در بيماري هموفيلي پيشگيري از خونريزي و كاهش دفعات آن ، جايگزيني تركيبات خوني و فراورده هاي انعقادي و مراقبت به هنگام خونريزي مي باشد (احساني و همكاران ، 1379 ، ص 183).
بيماران بايد بدانند نوع و مقدار داروها و فاكتورهاي جايگزين به نوع و شدت هموفيلي آنها بستگي دارد و به دليل نيمه عمر كوتاه فاكتورها انفوزيون آنها بايد تكرار شود.
همچنين آنها بايد در مورد فعاليتهاي ورزشي مجاز، انفوزيون دارو در منزل ، نحوه محافظت از وريدها ، محاسبه مقدار مورد نياز فاكتورهاي انعقادي و احتياطات مورد لزوم جهت به حداقل رساندن دوره هاي خونريزي و بسياري از موارد ديگر نيز اطلاعات كافي داشته باشند. آموزش نكات فوق مي تواند به بهبود كيفيت زندگي بيماران[15] و كاهش موارد ناتواني آنان منجر شود. (اسپرينگ هاوز[16]، 2002، ص 974 و 976).
از سوي ديگر مطالعات متعددي نشان داده كه بيماران از رويكرد برنامه ريزي شده و هماهنگ آموزش بيمار فوايدي را دريافت مي نمايند. كاهش در طول مدت بستري، كاهش عوارض بيماري و تعداد دفعات پذيرش مجدد در بيمارستان و كاهش هزينه هاي درماني و مراقبتي مزايايي هستند كه بيماران از آن بهره برده و اكثراً به طور گسترده اي در پژوهش هاي آموزش بيماران ثبت شده اند( پارسي نيا و همكاران ، 1380 ، ص 145).
وسايل آموزشي بسياري براي اجراي برنامه آموزش بيمار در دسترس است كه در آنها از حواس بينائي و شنوائي فراگيرنده استفاده مي شود. اين وسايل شامل كتاب ها ، جزوات ، فيلم و اسلايد و … مي باشد( رحيمي ، 1377 ، ص 39).
آموزش مفاهيم خود مراقبتي در پيشگيري از عوارض در بيماران هموفيل اهميت بسزايي دارد كه ضمن كاهش هزينه درمان و مراقبت به بهبود كيفيت زندگي آنان كمك بسزايي مي كند. در رابطه با بيماران هموفيل تحقيقات نشان مي دهد كه خود آنان مي توانند بهترين نقش را در كنترل بيماري داشته باشند لذا هسته مركزي اين پژوهش بر آموزش و بررسي تأثير آن بر آگاهي بيماران استوار خواهد شد و از طرفي طبق تجارب كاري پژوهشگر و البته تحقيقات متعدد، اين بيماران از نگرش مثبت براي ادامه برنامه هاي خود مراقبتي برخوردار نيستند لذا موضوع بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيل در رابطه با بيماري هموفيلي مدنظر پژوهشگر قرار گرفته است. اميد است يافته هاي اين پژوهش بتواند مركز بيماريهاي خاص را براي ارائه هرچه بهتر خدمات مشاوره اي و انتخاب برنامه هاي آموزشي مطلوب تر جهت بيماران و پرستاران شاغل در مراكز مراقبت از بيماران هموفيل ياري نمايد تا بدينوسيله بتواند گامي مؤثر در بهبود و ارتقائ وضعيت بهداشتي اين قشر بردارد.

[1] - Caogulation disorder
[2] - Hemophilia
[3] - Anti Hemophilic Factor
[4] - Christmas Factor
[5] - Incidence
[6] - lanzkowsky
[7] - Hemurthrosis
[8] - Hemataria
[9] - GI Bleeding
[10] - General Nervous system
[11] - Retro peritoneal
[12] - Princess victoria
[13] - Leopold
[14] - World fedration of hemophilia (wfh)
[15] - Quality of life
[16] - Springhouse


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


د- طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته و در حال انجام

بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده در والدين در خصوص پيشگيري از گرايش فرزندان به سيگار و مواد مخدر در شهر يزد.

د- طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته و در حال انجام

بررسي ميزان تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده در والدين در خصوص پيشگيري از گرايش فرزندان به سيگار و مواد مخدر در شهر يزد.

بررسي تأثير آموزش نقشهاي پرستاري بر ميزان آگاهي و نگرش ...

بررسي تأثير آموزش نقشهاي پرستاري بر ميزان آگاهي و نگرش پرستاران، پيرامون مراقبت از مبتلايان به مولتيپل اسكروزيس در بيمارستانها آموزشي وابسته به دانشگاه‌هاي

تأثیر مداخله آموزشی بر آگاهي و نگرش زنان باردار درمورد ...

تأثیر مداخله آموزشی بر آگاهي و نگرش زنان باردار درمورد تغذيه دوران بارداري مقدمه و هدف: بارداري از پرمخاطره ترين دوره های زندگي زنان است و تغذيه این دوران سلامت مادر و جنين را تحت تاثير قرار مي دهد.

مرور اندکس عناوین - hsr.mui.ac.ir

بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش تغذیه‌ای دانش آموزان دختر دبيرستاني چکیده PDF زمزم پاک نهاد, غلامرضا شريفي‌راد, مائده يزداني, سيد محسن حسيني

بک دراپ رمانتیک

دانلود پاورپوینت Membrane filtration

پاورپوینت درباره روش طیف بینی NMR(رزونانس مغناطیسی هسته )

درس سیزدهم علوم تجربی دوم ابتدایی به صورت پاورپوینت

دانلود تحقیق بررسی مشاركت خانواده در برنامه هاي آموزشي و تربيتي مدارس

استراتژی جایگاه فروشگاه در برند: اثر محیط فروشگاه بر واکنشهای مشتریان

روش درمان های سیستمی در خانواده درمانی

سوالات پرورش قارچ 14 ص

تحقیق در مورد نگارگری ایرانی 14ص

PDF-طرح تفصیلی منطقه 12 تهران