دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 25 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق
عنوان : رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 25 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :
چكيده 3
مقدمه 3
فصل اول 0 دلايل مخالفان تلقي رويه قضائي به مثابه منبعي ازحقوق 5
1- توجبيه قانوني 6
2- توجيه سياسي 7
فصل دوم - موضع موافقان تلقي رويه قضائي به عنوان منبعي ازحقوق 8
الف - توجيه قواعد رويه اي با تكيه به قانون 12
ب - توجيه قواعد رويه اي خارج از قانون 15
منابع: 21

چکیده :
از ديرباز در نظامهاي حقوقي نوشته نقشه رويه قضائي به عنوان يک منبع حقوقي همواره مورد بحث و موجب افتراق بين انواع نظامهاي مزبور بوده و هست. حقوق داخلي نيز از اين قاعده مستثنا نشده است. برخي آن را سازنده و موجد قاعده حقوقي مي دانند و بدين منظور از اصول 167 و73 قانون اساسي استمداد مي جويند پاره اي ديگر از حقوقدانان منكر نقش خلاق رويه اي هستند اينان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسي و نيز مواد5 و 198 قانون آئين دادرسي مدني استحكام مي بخشند اين مقاله تحقيقي است در موضوع مورد بحث در حقوقهاي ايران و فرانسه كه در دوگفتار تنظيم شده است. گفتار نخست به نظريه ها و توجيهات مخالفان نقش خلاق رويه قضائي اختصاص داده شده و در گفتار دوم كوشش شده است عقايد طرفدران رويه قضائي بعنوان منبعي از حقوق عنوان گردد سرانجام سعي شده است با جمع بندي نظريه هاي گوناگون نقل شده ونيز با توجه به پيشينه تاريخي نقش رويه قضائي در كنار ساير منابع حقوقي در نظامهاي بزرگ حقوقي ، جايگاه واقعي آن در عالم حقوق ترسيم شود
مقدمه :
به مفهومي سنتي رويه قضائي مترادف با علم حقوق است كه خالي از ابهام هم نيست ، ترجمه كلمه فرانسوي ecnedurpsiruJ كه خود برگرفته از واژه رمي setnedurpsiruJ است. روميان كساني را كه با انديشيدن درباره حقوق و نحوه اجراي آن در عرصه عمل در زمره عالمان اين رشته محسوب مي شدندetnedurpsiruJ يا فقط setnedurP مي ناميدند(1)
به مفهوم فني كلمه ، رويه قضائي راه حلي است كه به طورمعمول دادگاها در برخورد با يك مساله حقوقي ارائه مي كنند(2)دراينجا چهره اي از قانون تقليد ديده مي شود كه بي ان ، حقوق بدون توضيح است. در برخورد با يك مساله حقوقي شايع ، دادگاهها خيلي زود عادت برخورد مشابه با آن مساله را پيدا مي كنند، به طوري كه مي توان برخورد دادگاهها را با همان مساله پيش بيني كرد اگرچه دادگاهها ملزم به تبعيت از راه حل قبلي نيستند، اما احتمال تبعيت از آن زياد است ، از اين رو، رويه قضائي را مي توان با قدري مسامحه عادت دادگاهها ناميد
پی نوشت ها :

.3 tc 2.oN 2.P ecnedurpsiruJ zollaD eidepolcgcnE -1
.153.P (1980 simeht de e13-1)liviC tiorD reinobraC .J -2
156 .P dibI -3
.D.G.L noitide e4)elareneg noicudortni liviC tiorD nitsehG .J-4
387.P (1967
5- بعنوان مثال رشته هاي مسئوليت مدني وحقوق بين المللي خصوصي در حقوق فرانسه اساسا" رويه اي است.
ecruos euq tnat ne ecnedurpsiruj al rus noitavresbO yruaM.J -6
.1.P trepiR a treifo edtne tiord ed
-lirvA)2.on viC .D.T.R iuhdruojua ecnedurpsiruj aL treboG .M -7
.384 -P (1992 niuJ
8- قابل ذكر است كه برخي از حقوقدانان بين منبعي از حقوق (tiord ud ecruos) و منبع حقوقي (tiord ed ecruos) تفاوت قائل مي شوند به نظر ايشان هدف از طرح اين پرسش كه آيا رويه قضائي منبه حقوقي هست يا خير، اين است كه مشخص شود آيا رويه قضائي در تاسيس و تغيير سازمان حقوقي دخالتي دارد يا خير، امري كه به هيچ وجه بيانگر اين مطلب نيست كه رويه قضائي الزاما" و همواره از طريق وضع قواعد كلي مبادرت به آن خواهد كرد در حالي كه وقتي مي گوييم آيا رويه قضائي منبعي از حقوق هست يا خير تمايل براين است كه خود را محدود كنيم به اينكه آيا رويه قضائي مي تواند منشاء قواعد حقوقي قرار گيرد به عبارت ديگر با طرح اينگونه پرسش اين فكر كه رويه قضائي در تاسيس يا تغيير سازمان حقوقي يا وضع قواعد حقوقي موردي (غير كلي ) دخالتي دارد ياخير، حذف مي شود به نظر اين مولفان قلمرو پرسش به شكل اول وسيع تر از قلمرو پرسش به شكل دوم است. ر0ك به ك
.37.on 4.P ecnedurpsiruJ zollaD eidcpolcycnE
9- دكتر ناصر كاتوزيان ، كليات حقوق ( جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1349) ص 156،
10- همان ، ص 156،
11- حسن افشار، كليات حقوق تطبيقي (انتشارات دانشگاه تهران ، تيرماه سال 1355)، ص 0135
.155.P .tic po reinobraC -12
13- دكتر كاتوزيان در اين زمينه مي نويسد: ( در فقه ،قضيه اي را كه ناظر به موضوع خاص است و رابطه معيني را در بر گيرد (مساله فقهي ) مي نامند)0 قاعده فقهي در عين حال كه مقيد به فرد يا اشخاص معين نيست ، شامل چندين موضوع و رابطه خاص نيز مي باشد00 ولي در زبان حقوقي مرسوم امروز، مساله حقوقي ناظر به رابطه خاص و افراد معين است ، رابطه اي كه در عالم خارج وجود دارد ومقيد به اشخاص است. در واقع مساله حقوقي از اجزاء يكي از قواعد مجرد در پديده هاي خارجي به وجود مي آيد حكمي است كه در محل خود پياده شده و با امور ماهوي آميخته گرديده است. بر عكس آنچه را كه در فقه قاعده مي گويند، گاه امروز(اصل حقوقي ) مي نامند) ر0ك 0 به : كاتوزيان ، كليات حقوق جلد دوم ، همان ،ص 257 و بعدي 0
14- كاتوزيان ، مقدمه علم حقوق (تهران نشر بهنشر، چاپ دوازدهم ، سال 1369)، ص 0206
15-مطابق ماده 5 ق 0م فرانسه : قضات از صدور حكم به صورت كلي و نظامنامه اي ممنوع مي باشند و مطابق ماده 1351ق 0م 0 راي صادره در يك پرونده فقط در رابطه با طرفين دعوي و موضوع رسيدگي شده و همان سبب اعتبار دارد
16- استثناء در حقوق ايران راي وحدت رويه است و در حقوق فرانسه رسيدگي ماهوي پس از ارحاع هيات عمومي ديوان به آن دادگاه مطابق قانون شماره 523-67 مورخ 3 ژوئيه 1967،
17- كاتوزيان ، كليات حقوق ، جلد دوم ، ص 185 .
.327.P 1988 cetil .de 2)tiord ua noitcudrtnI kratS .B-18
3280 .P dibI -19
35.on ecnedurpsiruJ zollaD eidepolcygnE -20
21- مطابق نگرش اين مكتب ، حقوق چيزي جز قانون نيست.
270.on ecnedurpsiruJ zollaD eidepolycnE -22
23- مطابق نگرش اين مكتب ، حقوق چيزي جز قانون نيست.
.27.on ecnedurpsiruJ zollaD eidepolycnE -22


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق روش های تربیت دینی

جدیدترین روش کسب درآمد از طریق بیت کوین

پاورپوینت سدهاي لاستيكي

دانلود نمونه سوالات رشته زبان وادبیات فارسی نیمسال اول 97-96 با پاسخ پیام نور

تحقیق درباره چای

تحقیق و بررسی در مورد سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران ، پاكستان ، عربستان و قطر آقا

تحقیق در مورد لعاب و سفال و رنگ آميزي آن 115 ص word

پاورپوینت حسابداري صنعتي 303 اسلاید

تحقیق درباره فرش(بافته هاي ايران)

پاورپوینت زندگي نامه و اقدامات محمد رضا شاه پهلوي آخرين پادشاه ايران