دانلود فایل


پاورپوینت-ppt- مکانیسم سیستم تعلیق خودرو- در 45 اسلاید-powerpoint - دانلود فایلدانلود فایل سیستم تعلیق یا فنربندی (به انگلیسی: Suspension) قسمتی از خودرو است که باعث می‌شود نوسانات حاصل از حرکت خودرو برروی سطوح ناهموار به جِرم معلق که شا

دانلود فایل پاورپوینت-ppt- مکانیسم سیستم تعلیق خودرو- در 45 اسلاید-powerpoint سیستم تعلیق یا فنربندی (به انگلیسی: Suspension) قسمتی از خودرو است که باعث می شود نوسانات حاصل از حرکت خودرو برروی سطوح ناهموار به جِرم معلق که شاملاتاق، شاسی، متعلقات و سرنشینان وارد نشود. سیستم تعلیق از جِرم فنربندی شده، فنر، کمک فنر و جِرم فنربندی نشده تشکیل شده است.
سیستم تعلیق خودرو دو وظیفهٔ مهم را برعهده دارد که یکی جذب نوسانات و ارتعاشات وارد به چرخ ها بر اثر ناهمواری های جاده و دیگری تماس مؤثر لاستیک چرخ ها با سطح جاده است. در سیستم تعلیق خودرو همیشه دو مقوله مورد بحث بوده: یکی کیفیت سواری دادن و دیگری قابلیت هدایت و کنترل، که این دو مرتباً در تضاد با یکدیگرند. به عبارت دیگر، بهبود یکی باعث بروز اشکال در دیگری می شود.
سیستم تعلیق
سیستم تعلیق قسمت دوم
تعلیق مستقل مک فرسون
در این نوع تعلیق یک طبق در زیر و یک محور نسبتا بلند در بالای اهرم چرخ به کار می رود اهرم زیر
گلگیر به وسیله ی فلانچ یاتاقان می شود و محور میتواند داخل فلانچ چرخش کند از طرف پایین هم
محور چرخ روی سیبکی چرخش می کند بنابراین در مفصل بندی ان فقط یک سیبک قرار دارد
مزایای تعلیق مستقل مک فرسون
الف: ساده بودن ساختمان تعلیق و ارزانی قیمت تمام شده و امکان تغییرات ان ب: چرخ کم کج می
شود و لاستیک سایی ان زیاد نیست ج : از بین زوایای مختلف فقط دو زاویه کستر و تواین نیاز به
تنظیم دارد
معایب تعلیق مستقل مک فرسون
الف: به تکیه گاه زیر گلگیر جایی که فلانچ بسته می شود نیروی زیادی وارد می شود از این رو
باید زیر سازی نیرومندی در هنگام ساخت به عمل اید
ب: ضربه های چرخ با وجود قرار دادن لاستیک به اتاق وارد می شود و تولید صدا می کند
ج: نیروهای عمودی و عرضی وارد شده بر چرخ اهرم مایل بلند را کج می کند و در نتیجه دسته ی
پیستون کمک فنر کج می شود و ضمن ضربه زدن تعلیق لاستیک سایی افزایش می یابد

تعلیق مستقل جلو با اهرم طولی
در این تعلیق یک یا دو اهرم نیرومند طولی قرار می گیرد که یک سر اهرم ها به محور چرخ و سر
دیگرشان به سیستم فنر بندی و شاسی متصل می شود در خودروهای رور(rover) مدل 2000 و
3500 اهرم طولی به شکل دو شاخه است که راس ان به سیبک و قاعده ان به شاسی و فنر
مارپیچی متصل می شود در خودروی ژیان از اهرم طولی قوس دار که ژامبون نامیده می شود
استفاده شده است فنر بندی اهرم های طولی از نوع مارپیچی است که در داخل استوانه ای قرار
گرفته است استوانه خود در طول خودرو و زیر رکاب درهای شاسی قرار داده شده است در
خودروهای فولکس واگن برای هر دو تعلیق جلو و عقب ازتعلیق اهرم طولی دوبل استفاده کرده اند
یک سر اهرم طولی به اهرم چرخ و سر دیگر شان به دسته فنرهای پیچشی متصل می شود
تعلیق مستقل در محور عقب
انواع تعلیق مستقل در محور عقب 1- چهار مفصلی دو دیون( de dion) و 2- پاندولی یک و دو
مفصلی - 3 اهرم های دو شاخه س خم شونده 4 اهرمهای طولی ساده و خمیده
5-هیدرواستاتیکی 6 - هیدرو پنوماتیکی
چهار مفصلی دو دیون در این روش چهار مفصل در پولوس به کار رفته است اما وجود یک محور
ارتجاعی که بار خودرو را تحمل می کند تا انجا که خود محل های جابجا یی دارند --مانع حرکت
تعلیق می شود برا این اساس تعلیق دو دیون نیمه مستقل می نامند
روش پاندولی دو مفصلی از روش دو مفصلی در تعلیق عقب فولکس واگن های مدل 1300 و 1500
استفاده کرده اند خصوصیات تعلیق دو مفصلی به این شرح است الف: دو چهار شاخه در نزدیکی
دیفرانسیل قرار دارد و به علت دور بودن چهار شاخه ها از چرخ های دو طرف شعاع نوسان چرخ زیاد
و چرخ ها در موقع حرکت به جمع شدگی تمایل دارند این جمع شدگی از نوع مضر است (کمبر
مثبت) و سطح اتکای چرخ ها را کاهش داده مرکز دوران را بالای دیفرانسیل می برد این حالت
واژگونی را افزایش می دهدب: به علت تغییرات زیاد محور لاستیک سایی چرخ های عقب زیاد است
روش پاندولی یک مفصلی معایب تعلیق دو مفصلی با طراحی تعلیق پاندولی یک مفصلی تا اندازه ای
بر طرف شده در این تعلیق یک طرف پوسته ی دیفرانسیل یک پارچه بوده طرف دیگر ان مفصلی
متحرک است برای کنترل حرکت قسمت متحرک محور فنر عرضی نیرومندی کار گذاشته شده است
در این تعلیق حرکت زاویه ای چرخ کم تر است و مرکز دوران در روی دیفرانسیل بوده تمایل به واژگونی
در ان نسبت به نوع قبل کمتر است کار فنر عرضی در ان متعادل ساختن دو قسمت محور است
تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ی ساده در این نوع تعلیق دو اهرم دو شاخه ای به کار رفته
که سر تکی ان یاتاقان بندی شده است و از داخل ان پولوس عبور می کند و سر دیگر دو شاخه ای
ان عمود بر محور طولی در دو نقطه ی شاسی یاتاقان بندی بوشی گردیده این تعلیق به علت ساده
بودن سر دو شاخه ی متصل به شاسی فقط در صفحه قائم نوسان می کند و در نتیجه سطح اتکای
چرخ ها در هنگام پیچیدن و شتاب گیری زیاد نمی شود یعنی چرخها کمبر ثابتی دارند بنابراین نقطه ی
واژگونی تعلیق بالا است و در خودروهای جدید کاربرد ندارد

تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ی خم شونده
در این نوع که مانند نوع قبل است محل یاتاقان دو شاخه ای اهرم ها ست به محور عرضی خودرو
تحت زاویه قرار می گیرد با این طراحی در هنگام شتابگیری خودرو وپیچیدن خودرو چرخ ها با زاویه
کمتر از 90 درجه نسبت به داخل خودرو حرکت میکنند با خاصیت نقطه ی واژگونی و دوران پایین
امده ایمنی در پیچیدن افزایش پیدا می کند
تعلیق مستقل عقب با اهرم طولی
اهرم طولی مستقل در محور عقب مانند محور جلو به صورت اهرم طولی دوبل فولکس واگن و اهرم
خمیده ژیان و غیره بکار می رود دو نوع اهرم خمیده وکجی چرخ به هنگام پیچیدن و زیاد شده کمبر
منفی ایمنی حرکت افزایش می یابد اما هر گاه اهرمها موازی باشند چرخ ها کجی پیدا نمی کند
بلکه فقط در صفحه قائم نوسان می کنند
تعلیق مستقل هیدرو استاتیک
در این سیستم از جابجایی سریع روغن و تراکم پذیری لاستیک استفاده شده است در هر چرخی
یک واحد هیدرو استاتیک وجود دارد که روی اهرم متصل به چرخ نصب می گردد با حرکت چرخ به
بالا یا پایین اهرمی به دیافراگم هیدرو استاتیک روی اهرم متصل به چرخ نصب می گردد با حرکت
چرخ به بالا یا پایین اهرمی به دیافراگم هیدرو استاتیک نیرو وارد نموده و روغن پشت ان را جابجا
می کند روغن ارسال شده از یک چرخ به چرخ دیگر که در همان سمت قرار دارد فرستاد ه می شود
روغن ارسالی تحت فشار پس از رسیدن به واحد هیدرواستاتیک چرخ از سوپاپ یک طرفه ان عبور
و پس از تراکم فنر لاستیکی ان دیافراگم را به سمت پایین می فشارد نیروی دیافراگم نیز به اهرم
چرخ وارد می اید در نتیجه شاسی را از مقدار عادی بلند تر می کند و انرژی پتانسیل درشاسی
برای برگشت به حالت عادی ذخیره می شود افزون بر ان ضربه ی بین دو قسمت تعلیق توزیع
می شود و تعادل خوبی را برای اتاق فراهم می سازد


تعلیق مستقل هیدرو پنو ماتیک
در این روش از خاصیت تراکم پذیری هوا و گاز و سرعت انتقال روغن و گاهی از تنظیم اختیاری ارتفاع
تعلیق با کار انداختن هیدرو موتور استفاده شده است نوع هیدرو گاز ان رایج تو است در سیستم
هیدرو پنوماتیک هر چرخ مستقلا تحت کنترل است و به وسیله ی لوله ی روغنی با تعلیق دیگر و
یا پمپ روغن مرکزی ارتباط دارد در سیستم فنر بندی ان یک محفظه اب بندی شده وجود دارد که
داخل ان گاز ازت تحت فشار قرارد دارد زیر اتاقک گاز دیافراگم جدا کننده ای ایجاد شده و پایین ان
با روغن پر شده است روغن در دو محفظه قرار دارد که به وسیله ی سوپاپ ضربه گیری از هم
جدا شده اند وقتی چرخ با مانعی برخورد کند ضربه ی اهرم چرخ دیافراگم زیرین را حرکت داده
روغن بدون مقاومت از محفظه ی اول به محفظه ی دوم را می یابد و روغن محفظه ی بالا گاز ازت
را

تعلیق خودرو


Suspension


فنر


مکانیک


فنر تخت


سیبک


بوش


مک فرسون


هیدرولیک


کمک فنر


مکانیکی خودرو


ترمز و تعلیقمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو

... پاورپوینت ، ppt ... و سیستم تعلیق خودرو ... در 27 اسلاید powerpoint فن ...

مهندسی مکانیک - دانلود جزوه و پاورپوینت انتقال حرارت

45 توصيه براي كاهش ... فناوري هيدروفرمينگ و كاربرد آن در خودرو; ... سیستم های تعلیق خودرو;

مشاهده مقاله | لیپوزوم و کاربرد آن‌ها در دارورسانی (1)

کاربرد فناوری نانو در سیستم تعلیق خودرو; ... بیش از 45 سال ... از مکانیسم عمل ...

مهندسی مکانیک – صفحهٔ 13 – downloadsdls

Posts about مهندسی مکانیک written by Ali ... پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ; عنوان کامل: پروژه ...

مهندسی مکانیک – صفحهٔ 13 – downloadsdls

Posts about مهندسی مکانیک written by Ali ... پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ; عنوان کامل: پروژه ...

دانلود پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو

... پاورپوینت ، ppt ... و سیستم تعلیق خودرو ... در 27 اسلاید powerpoint فن ...

مکانیک, کارشناسی,کارشناسی ارشد, پایان نامه,مقاله,تحقیق ...

... عنوان سیستم های تعلیق. ... در 45 اسلاید-powerpoint . ... یک سیستم) 10,000. پاورپوینت-ppt ...

پاورپوینت :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ...

گزارش کار آموزی سیستم تعلیق خودرو: ... پاورپوینت-ppt- انرژی زمین ... -در 27 اسلاید-powerpoint ...

مشاهده مقاله | لیپوزوم و کاربرد آن‌ها در دارورسانی (1)

کاربرد فناوری نانو در سیستم تعلیق خودرو; ... بیش از 45 سال ... از مکانیسم عمل ...

دانلود پاورپوینت سیستم انتقال قدرت هیدرواستاتیکی

مرجع پاورپوینت و قالب پاورپوینت - ppt ... baran پاورپوینت-ppt- مکانیسم سیستم تعلیق خودرو- در 45

مکانیک, کارشناسی,کارشناسی ارشد, پایان نامه,مقاله,تحقیق ...

... عنوان سیستم های تعلیق. ... در 45 اسلاید-powerpoint . ... یک سیستم) 10,000. پاورپوینت-ppt ...

اسلايد-powerpoin-ppt - turkumusic.ir

پاورپوینت-ppt ... Netscape 5.0 سیستم ... کنسرو کردن مواد غذایی در 45 اسلاید-powerpoint دانلود ...

بالاخره 206 sd یا ال90 ؟؟؟؟؟ کدوم سواری و هندلینگ بهتری ...

01.11.2011 · ... با توجه به تفاوت مکانیسم تعلیق در بخش عقب این ... هر دو خودرو فاقد سیستم ... 45 #29. dydh ...

بالاخره 206 sd یا ال90 ؟؟؟؟؟ کدوم سواری و هندلینگ بهتری ...

01.11.2011 · ... با توجه به تفاوت مکانیسم تعلیق در بخش عقب این ... هر دو خودرو فاقد سیستم ... 45 #29. dydh ...

مهندسی مکانیک – صفحهٔ 13 – downloadsdls

Posts about مهندسی مکانیک written by Ali ... پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ; عنوان کامل: پروژه ...

دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع کارگاهی خودرو پژو GLX در pdf

... خودرو پژو GLX در pdf دارای 45 ... از مکانیسم ... به سیستم تعلیق در عقب ...

دانلود گزارش کارآموزی در مجتمع کارگاهی خودرو پژو GLX در pdf

... خودرو پژو GLX در pdf دارای 45 ... از مکانیسم ... به سیستم تعلیق در عقب ...

اسلايد-powerpoin-ppt - turkumusic.ir

پاورپوینت-ppt ... Netscape 5.0 سیستم ... کنسرو کردن مواد غذایی در 45 اسلاید-powerpoint دانلود ...

مهندسی مکانیک - دانلود جزوه و پاورپوینت انتقال حرارت

45 توصيه براي كاهش ... فناوري هيدروفرمينگ و كاربرد آن در خودرو; ... سیستم های تعلیق خودرو;

کلوپ خودروهای ژاپنی ( Toyota , Nissan , Mazda , Mitsubishi ...

19.11.2017 · به علت مکانیسم این سقف حدود 45 ... سیستم تعلیق خودرو نیز ... در داخل خودرو سیستم ...

پروژه و پایان نامه مکانیک خودرو - پروژه و پایان نامه روش ...

بررسی سیستم تعلیق ... روش های کاهش صدا و نویز در خودرو و بررسی ... 45. 2-22 مکان ...

اطلاعات فنی خودرو

... 45 درجه در ... ی این سیستم نقش مهمی در خودرو به ... تعلیق از حیث مکانیسم در ...

مرجع تخصصی اطلاعات خودرو - زانتیا خوش رکاب فرانسوی

سیستم تعلیق ... تنظیم ارتفاع خودرو . مکانیسم تعلیق در زانتیا ... 45 -2006 (Infiniti FX45 ...

مکانیک, کارشناسی,کارشناسی ارشد, پایان نامه,مقاله,تحقیق ...

... عنوان سیستم های تعلیق. ... در 45 اسلاید-powerpoint . ... یک سیستم) 10,000. پاورپوینت-ppt ...

مرجع تخصصی اطلاعات خودرو - زانتیا خوش رکاب فرانسوی

سیستم تعلیق ... تنظیم ارتفاع خودرو . مکانیسم تعلیق در زانتیا ... 45 -2006 (Infiniti FX45 ...

کلوپ خودروهای ژاپنی ( Toyota , Nissan , Mazda , Mitsubishi ...

19.11.2017 · به علت مکانیسم این سقف حدود 45 ... سیستم تعلیق خودرو نیز ... در داخل خودرو سیستم ...

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها - درویش، حیدری - مدیریت دولتی پیام نور

دانلود مقاله تاریخچه چیلرهای جذبی

پاورپوینت آموزش اصطلاحات اینکوترمز Incoterms2010

جزوه خلاصه پزشکی قانونی مطور نژاد

دانلود مقاله،تحقیق،سمیناروپروژه فوق العاده کامل با عنوان چک،سفته و ظهر نویسی به فرمت word

دانلود مقاله کامل درباره علائم مؤمنان در كلام على (ع) 37 ص

گزارش کار آموزی در روستا

مقاله درمورد طرح درس روزانه راهنمائی ورزش

پاورپوینت گنبد سلطانیه و کلیسای سانتاماریا دلفیوره

پروژه کامپیوتر با موضوع رمز نگاري. doc